Over


In de afgelopen jaren ziet Flink een toename aan mentale en energetische problemen die voortkomen uit zingevingsvraagstukken. Veel mensen denken ten onrechte dat ze hard moeten werken om problemen op te lossen of om gelukkig te worden. De sleutel ligt echter in bewustwording. Inzien dat, wat je doet, niet hetzelfde is als wie je bent. Met dit inzicht komt er ruimte voor verandering. Flink helpt je in dit proces door het stellen van de juiste vragen die tot inzicht leiden.