Team


Romy

Oprichter | Trainer | Coach

Kritische vragensteller, snel denkend en met humor

Fabiënne

Trainer | coach

Verbindend, enthousiast en open

Marijn

Trainer | Systemisch coach

Scherpzinnig, onafhankelijk en onorthodox

Henriëtte

Systemisch coach

Intuïtief, warm en met lef